FAQ2020-02-16T08:17:02+00:00

FAQ

Hieronder wordt alvast antwoord gegeven op vragen die regelmatig gesteld worden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met me op, ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.

Is paardencoaching veilig?2020-10-25T05:56:22+00:00

Onze activiteiten worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Bovendien zijn onze paarden fit en gezond en zitten goed in hun vel waardoor een sessie in principe veilig is. Toch is het belangrijk je te realiseren dat werken met paarden nooit helemaal zonder risico’s is en daar op voorbereid te zijn. Ten eerste worden al onze bezoekers geïnstrueerd over de wijze waarop je met de paarden, dieren en terrein om dient te gaan. Daarnaast dien je tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen. Lees ook onze Huisregels en Algemene Voorwaarden vooraf goed door en bekijk bijvoorbeeld overige informatie op deze website wordt gegeven. Op die manier kunnen we er samen een veilige en fijne ervaring van maken voor alle betrokken partijen.

Wordt paardencoaching vergoed?2019-10-27T09:01:23+00:00

Nee, paardencoaching bij Parzival wordt op dit moment nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Soms is vergoeding wel mogelijk door je werkgever. De kosten van coachen met paarden kunnen aftrekbaar zijn voor de belasting.

Moet ik speciale kleding dragen?2019-10-31T06:14:28+00:00

Hier op het platteland kan de zon erg branden, de wind guur zijn en de regen nogal nat ;-) Omdat we buiten werken en daarmee afhankelijk zijn van het weer, is het belangrijk je passend te kleden. Stevige schoenen zijn bij Parzival Paardencoaching verplicht in verband met veiligheid. Bij slecht weer is het handig om laarzen en bijvoorbeeld wat droge kleren mee te nemen en/of een regenjas (poncho’s zijn minder geschikt). Mocht ik van mening zijn dat de sessie niet goed uitgevoerd kan worden vanwege de weersomstandigheden, dan neem ik contact met je op en verplaatsen we de afspraak.

Kan ik ook bij jullie terecht als ik een lichamelijke beperking heb?2021-02-09T06:25:21+00:00

Ja, in principe wel! Er kan vaak heel veel, maar we hebben bijvoorbeeld (nog) geen minder validen toilet tot onze beschikking, wat lastig kan zijn tijdens activiteiten met langere tijdsduur voor mensen die rolstoelgebonden zijn. Daarom vinden we het belangrijk samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Geef het dus vooraf even aan, als dit op jou van toepassing is!

Waar vind ik informatie over de kosten en betalen?2021-02-09T06:32:22+00:00

Bij alle activiteiten wordt er op de pagina zelf informatie gegeven over de kosten, betalen en annuleren. Ga naar de gewenste dienst en scroll op de pagina naar beneden om bij deze informatie terecht te komen.

Daarnaast vind je algemene informatie over deze onderwerpen in de Algemene Voorwaarden en bij de FAQ ‘Wat als ik wil afzeggen verschuiven of stoppen?’.

Wat doen jullie als de paarden oud worden?2021-02-09T06:07:13+00:00

Onze intentie is dat Diaz, Jarno en Bowie tot hun dood bij ons blijven, en in de genoemde tarieven is natuurlijk rekening gehouden met kosten voor de dagelijkse verzorging en het bieden van een paard-natuurlijke omgeving met veel aandacht voor welzijn en gezondheid. Toch willen we ook graag iets extra’s doen: daarom zetten we per sessie 2 euro op een aparte spaarrekening als oude-dagvoorziening voor onze paardjes. Vind je het leuk om zelf ook nog wat bij te dragen als dank voor de hulp van Diaz, Jarno en/of Bowie? Er staat een spaarpotje in de coachruimte waar je een persoonlijke donatie kunt doen.

Hoe gaan we om met Covid-19?2021-02-09T06:17:14+00:00

Op dit moment is 1-op-1 begeleiding in de vorm van paardencoaching gelukkig mogelijk. En maar goed ook, vinden wij, want juist nu kunnen veel mensen wel een steuntje in de rug gebruiken! Voel je dus vrij om contact op te nemen voor een afspraak.

Omdat we buiten werken, is er ruim voldoende mogelijkheid om afstand tot elkaar te houden en we zorgen er voor dat er schone materialen gebruikt worden. Daarnaast kan je altijd je handen ontsmetten en hebben we mondkapjes en handschoentjes beschikbaar, mocht je dat prettig vinden. Handigste is dat je thuis naar de wc gaat, maar we hebben eventueel een (mobiel) toilet beschikbaar. Verder vragen we je om je gezond verstand te gebruiken: kom niet als je klachten hebt, wanneer je huisgenoten klachten hebben (of kortgeleden gehad) of als je in contact bent geweest met iemand die besmet is geraakt met het Corona-virus. In dat geval prikken we gewoon een nieuwe datum.

Wat is systemisch werk?2020-10-25T06:08:50+00:00

Bij systemisch werk (systemische paardencoaching) bekijken we het individu als onderdeel van een groter geheel, het systeem, waarin alles in verbinding staat met elkaar, en dus ook invloed heeft op elkaar.

Er zijn diverse vormen van systemen. Natuurlijk het familiesysteem, maar ook binnen organisaties, verenigingen en bijvoorbeeld hechte vriendengroepen is er sprake van een systeem. Bij individuele paardencoaching gaat het vaak over invloeden vanuit het familiesysteem. Dit noemen we ook wel je achtergrond. Je achtergrond bestaat als eerste uit je gezin van herkomst, ook miskramen, abortussen en weggegeven of verzwegen kinderen horen hier bij. Daarnaast kunnen specifieke (ingrijpende) gebeurtenissen en geheimen deel uitmaken van je achtergrond, of bijvoorbeeld een cultuur, oorlog of geloof.

Systemen hebben de eigenschap dat ze altijd op zoek zijn naar evenwicht. Wanneer een systeem verstoord raakt, zal het direct op zoek gaan naar een nieuw evenwicht zodat het kan voortbestaan. Vaak gaat dat ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem. Daardoor kan het zijn dat een persoon binnen het systeem belast wordt met iets wat oorspronkelijk elders in de achtergrond ontstaan is, maar weggestopt is of nooit verwerkt. Dat kan doorwerken tot in vele generaties! In de praktijk merkt iemand dit doordat hij of zij tegen belemmeringen aanloopt die eigenlijk vanuit de persoon zelf niet goed te verklaren zijn.

Samen met de paarden kunnen we dit verder uitlichten in de vorm van een opstelling (dat kan zowel met als zonder representanten). Paarden reageren constant op energie en invloeden vanuit hun omgeving en zijn daardoor fantastische gidsen die van nature verbonden met het grotere geheel. Een paard zal daardoor niet alleen op de persoon zelf reageren, maar dus ook op energie die vanuit het systeem bij die persoon aanwezig is. Het dier kan daardoor nuttige informatie geven over de systemische invloeden bij de deelnemer, ook datgene wat voor de deelnemer zelf nog niet zichtbaar is.

Door een systemische sessie met een paard of pony ontstaat er ruimte voor hernieuwde kracht en rust. Dat wat vast zat, komt weer in beweging. Dit heeft op zijn beurt ook weer invloed op het gehele systeem van de deelnemer, ookal zijn zij niet bij de sessie aanwezig.

Wat houdt de holistische benadering in?2021-08-06T08:29:01+00:00

Als je in de spiegel kijkt, zie je 1 persoon. Maar in mijn optiek ben je als mens 5 lichamen in 1, namelijk fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Dit betekent dat er diverse factoren van invloed zijn op wie je bent en hoe je je voelt. Denk bijvoorbeeld aan je eetpatroon, leefwijze, emotionele gesteldheid, erfelijke invloeden en externe omgevingsfactoren.

Bovendien zijn twee van deze lichamen mannelijk (fysiek en mentaal) en de andere drie vrouwelijk georiënteerd (emotioneel, energetisch en spiritueel). In onze Westerse samenleving zijn we vooral gericht op het fysieke en mentale lichaam, de andere drie lagen zijn daardoor ondergesneeuwd geraakt. En ook dat heeft grote invloed.

Eén van de grondbeginselen om de verschillende lichamen in balans te houden, is dat periodes van inspanning (yang) en ontspanning (yin) elkaar dienen af te wisselen. Yang energie is mannelijke energie die je doelgericht kunt inzetten om bepaalde prestaties te leveren. Trefwoorden die hier bij horen zijn: buiten, doen, denken, presteren, verandering, hard, snel. Yin energie is de vrouwelijke tegenpool van yang. Trefwoorden die bij Yin horen zijn bijvoorbeeld: binnen, rust, voelen, rond, zacht, langzaam.

Je kan pas ‘heelheid’ en evenwicht ervaren als alle lagen van zijn evenredige aandacht krijgen. Belangrijk dus om er mee aan de slag te gaan! Deze benadering is daarom verweven met mijn werkwijze.

Heeft de paardencoach geheimhoudingsplicht?2020-02-16T10:21:08+00:00

Ik ga te allen tijde vertrouwelijk om met informatie die jij als coachee/deelnemer voor, tijdens en na de sessies aan me toevertrouwd.

Deze vertrouwelijkheid geldt tenzij de wet dit anders voorschrijft. Ik heb als paardencoach bijvoorbeeld meldplicht. Dat houdt in dat als ik hoor dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of een ander, ik verplicht ben dit te melden bij politie, justitie of een meldpunt kindermishandeling. Daarnaast kan een rechter bijvoorbeeld informatie opvragen in verband met een onderzoek en in dat geval kan ik me ook niet langer houden aan mijn geheimhoudingsplicht.

Informatie wordt verder alleen met anderen gedeeld wanneer jij als coachee/deelnemer daar (vooraf) schriftelijk toestemming toe hebt verleent. Mocht het nodig zijn dan zal ik dit met je overleggen. Ik als paardencoach behoudt wel het recht om geanonimiseerde casussen te bespreken met bijvoorbeeld collega’s of om geanonimiseerde casussen te gebruiken ter promotie van Parzival paardencoaching.

Wat als ik wil afzeggen, verschuiven of stoppen?2021-02-09T06:26:31+00:00

Hiervoor gelden de volgende regels:

• Een losse sessie Paardenkracht en kennismakingsgesprekken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Daarna is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Besluit je bij een Basistraject Paardenkracht te stoppen na de 1e sessie? Dan krijg je 40% van het reeds betaalde bedrag terug. Wanneer je besluit te stoppen na de 2e sessie is er geen mogelijkheid tot restitutie.

• Bij alle overige activiteiten worden de specifieke voorwaarden genoemd in de omschrijving van de activiteit betreffende de regels rondom annuleren/afmelden. Dit kan per activiteit verschillen.

Een Deelnemer die bij aanvang van de activiteit niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling. Bij onvoorziene uitzonderlijke gebeurtenissen is het eventueel mogelijk de activiteit op een ander moment in te halen, mits de planning dat toelaat. Dit altijd in overleg.

Ik ben na een sessie vaak erg moe, is dat normaal?2020-02-16T10:25:16+00:00

Een ontmoeting met paarden laat vrijwel niemand onberoerd. Er gebeurt van alles en je bent van binnen best hard aan het werk. Het is daardoor goed mogelijk dat je lichaam later nog reacties geeft, bijvoorbeeld dat je je even erg moe voelt of zelfs wat grieperig in de dagen na de sessie. Probeer rust te nemen en drink voldoende water. Bovendien moet losgelaten spanning door je lichaam afgevoerd worden. Dat gebeurt altijd fysiek! Manieren waarop je lichaam spanning loslaat kunnen per persoon verschillen en zijn bijvoorbeeld huilen, plassen, poepen, zweten, trillen, overgeven, gapen, scheten, boeren en schokken.

N. B. Mochten bepaalde symptomen of klachten aanhouden, en/of twijfel je over de oorsprong ervan? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

Is paardencoaching vergelijkbaar met therapie?2021-08-06T08:37:44+00:00

Uitgangspunt bij paardencoaching is jouw beleving van het hier en nu; van daar uit richten we ons op het verbeteren van je huidig functioneren (in de breedste zin van het woord). Dat kan bijvoorbeeld door middel van het loslaten van spanning, bewustwording of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. Het paard is daarbij jouw gids, ik als gecertificeerd paardencoach begeleid het proces wat zich op dat moment ontvouwt. Het coachen met paarden is daarmee geen therapie zoals wij die kennen binnen de reguliere gezondheidszorg.

Omdat het paard voornamelijk reageert op datgene wat op dat moment relevant is (en dat ook vaak systemische thema’s zijn) is het wel heel goed mogelijk dat er iets op een diepere laag wordt aangeraakt. Ik heb, naast een gedegen (paarden)coachopleiding, ook een opleiding counseling en familieopstellingen afgerond, zodat ik uitstekend in staat ben je op zo’n moment goed te begeleiden.

Daarnaast heb je de garantie dat wanneer ik van mening ben dat (systemisch) coachen met paarden niet de juiste begeleidingsvorm is, of dat je baat zou hebben bij een andere vorm van hulp (eventueel naast paardencoaching), ik dat te allen tijde zal aangeven. In dat geval kunnen we samen op zoek gaan naar de best passende oplossing.

Paardencoaching kan overigens heel goed ingezet worden als aanvullende ondersteuning naast andere vormen van hulpverlening, omdat er geen contra indicaties zijn en er vrijwel altijd sprake is van ontspanning door het contact met paarden. Aangezien ontspanning in het lichaam het begin is van herstel, kan dit een waardevolle aanvulling zijn. Wat daarnaast voor veel mensen een aangename en zeer welkome ervaring is, is het natuurlijk gevolg van het contact met paarden (en dieren in het algemeen): namelijk dat het even niet om taal en praten gaat. Je kan dan makkelijker uit je hoofd gaan en weer contact maken met je lijf.

Wat doet paardencoaching met het paard?2020-02-16T10:25:49+00:00

Bij de vorm van paardencoaching die ik aanbied, wordt van het paard gevraagd om te reageren op de persoon die bij hem in de paddock staat. In feite vragen we op dat specifieke moment niks anders van hem dan zichzelf te zijn (zie ook Wat is paardencoaching). Als een persoon veel spanning bij zich draagt, neemt het paard dat van die persoon over. Wat hij vervolgens doet is de overgenomen spanning loslaten, bijvoorbeeld door te gapen, poepen/plassen, scheten te laten of te rollen. Dit gaat vrijwel altijd direct, omdat het dier in het nu leeft. Een paard blijft in die zin niet rondlopen met datgene wat hij heeft opgepikt bij de deelnemer tijdens een sessie.

Wat in mijn ogen wel een belangrijke voorwaarde is, is dat het dier buiten de sessies om gewoon ‘paard’ mag zijn en ook daadwerkelijk de kans krijgt om zo spanningsvrij mogelijk te leven. Dus dat hij zo veel mogelijk vrij buiten kan bewegen, goed voedsel krijgt en ontspannen met vrienden kan spelen en leven. Voor Dick en mij heeft dat heel hoge prioriteit en wij zijn altijd op zoek naar manieren waarop we dit zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren.

Daarnaast houden we elke dag scherp in de gaten hoe het gesteld is met de mentale en fysieke gezondheid van onze paardjes: als een van hen niet goed in z’n vel zit (of aangeeft niet betrokken te willen worden), hoeft hij uiteraard niet mee te doen.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?2020-10-25T05:50:19+00:00

Ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij Parzival Paardencoaching zeer hoog in het vaandel staan, kan het voorkomen dat je een klacht hebt of niet tevreden bent over de coaching of onze werkwijze. Probeer dit zo spoedig mogelijk te bespreken: in beginsel ga ik er vanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

Ik werk via het Kwaliteitspakket van Solo Partners (lidnummer 118643) en ben daardoor tevens aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. In de Algemene Voorwaarden lees je hier meer over.

Ga naar de bovenkant