FAQ2023-02-12T10:37:33+00:00

FAQ

Hieronder wordt alvast antwoord gegeven op vragen die regelmatig gesteld worden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met me op, ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.

Wat houdt Parzivals Paard & Systeem Methodiek® in?2023-02-12T09:40:19+00:00

Parzivals Paard & Systeem Methodiek® is gebaseerd op de systemisch-holistische overtuiging dat alles in verbinding staat met elkaar, samenhang heeft, en dus ook invloed op elkaar uitoefent. We gaan daarbij in de eerste plaats uit van gelijkwaardigheid én uniciteit van al het leven. En vertrouwen bovendien op de sensitiviteit, innerlijke wijsheid en het zelfherstellend vermogen van het individu, én op het wetend veld. Lichaamsgericht (somatisch) werken speelt daarbij een belangrijke rol. Op die manier werken we, vanuit het bewustzijnsniveau wat ik ‘waarnemen’ noem, met diverse interne en externe systemen en dynamieken van mens, dier en natuur, met opstellingen, met energie en met de verschillende lagen van zijn.

Het werken met (of in het krachtveld van) paarden vormt te allen tijde een rode draad binnen Parzivals Paard & Systeem Methodiek®. Paarden zijn namelijk als geen ander in staat om belangrijke (maar in onze maatschappij ondergesneeuwd geraakte) waarden, eigenschappen en dynamieken wakker te maken, en te laten zien dat we die (weer) mogen ontwikkelen en de ruimte mogen geven. Ze leren ons dat we meer balans kunnen ervaren, als geheel ‘systeem’ ontspanning en een beter evenwicht kunnen bereiken, wanneer we oog hebben voor ál die prachtige facetten die lichaam, geest, ziel en buitenwereld met elkaar verbinden. En die ons in staat stellen om op een andere manier om te gaan met onszelf en alles om ons heen.

Als je meer wilt weten over de door ons ontwikkelde methodiek, klik dan hier >>

Wat is systemisch werk?2023-02-12T09:48:46+00:00

Bij systemisch werk (systemische paardencoaching) bekijken we het individu als onderdeel van een groter geheel, het systeem, waarin alles in verbinding staat met elkaar, en dus ook invloed heeft op elkaar.

Er zijn diverse vormen van systemen. Natuurlijk het familiesysteem, maar ook binnen organisaties, verenigingen en bijvoorbeeld hechte vriendengroepen is er sprake van een systeem. Bij individuele paardencoaching gaat het vaak over invloeden vanuit het familiesysteem. Dit noemen we ook wel je achtergrond. Je achtergrond bestaat als eerste uit je gezin van herkomst, ook miskramen, abortussen en weggegeven of verzwegen kinderen horen hier bij. Daarnaast kunnen specifieke (ingrijpende) gebeurtenissen en geheimen deel uitmaken van je achtergrond, of bijvoorbeeld een cultuur, oorlog of geloof.

Systemen hebben de eigenschap dat ze altijd op zoek zijn naar evenwicht. Wanneer een systeem verstoord raakt, zal het direct op zoek gaan naar een nieuw evenwicht zodat het kan voortbestaan. Vaak gaat dat ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem. Daardoor kan het zijn dat een persoon binnen het systeem belast wordt met iets wat oorspronkelijk elders in de achtergrond ontstaan is, maar weggestopt is of nooit verwerkt. Dat kan doorwerken tot in vele generaties! In de praktijk merkt iemand dit doordat hij of zij tegen belemmeringen aanloopt die eigenlijk vanuit de persoon zelf niet goed te verklaren zijn.

Samen met de paarden kunnen we dit verder uitlichten in de vorm van een opstelling (dat kan zowel met als zonder representanten). Paarden reageren constant op energie en invloeden vanuit hun omgeving en zijn daardoor fantastische gidsen die van nature verbonden met het grotere geheel. Een paard zal daardoor niet alleen op de persoon zelf reageren, maar dus ook op energie die vanuit het systeem bij die persoon aanwezig is. Het dier kan daardoor nuttige informatie geven over de systemische invloeden bij de deelnemer, ook datgene wat voor de deelnemer zelf nog niet zichtbaar is.

Door een systemische sessie met een paard of pony ontstaat er ruimte voor hernieuwde kracht en rust. Dat wat vast zat, komt weer in beweging. Dit heeft op zijn beurt ook weer invloed op het gehele systeem van de deelnemer, ookal zijn zij niet bij de sessie aanwezig.

Is systemisch-holistisch coachen met paarden vergelijkbaar met therapie?2023-02-12T09:50:27+00:00

Uitgangspunt bij mijn manier van werken is jouw beleving in het hier en nu. Van daar uit richten we ons op het verbeteren van je huidig ‘functioneren’ (in de breedste zin van het woord). Dat kan bijvoorbeeld door middel van het loslaten van spanning, bewustwording of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. Het paard is daarbij jouw gids, en ik begeleid het proces wat zich op dat moment ontvouwt. Het werken met paarden is daarmee geen therapie zoals wij dat kennen binnen de reguliere gezondheidszorg.

Omdat het paard voornamelijk reageert op datgene wat op dat moment relevant is (en dat ook vaak systemische thema’s zijn) is het wel heel goed mogelijk dat er iets op een diepere laag wordt aangeraakt. Ik heb, naast een gedegen (paarden)coachopleiding, ook een opleiding counseling en familieopstellingen afgerond, zodat ik uitstekend in staat ben je op zo’n moment goed te begeleiden. Mijn eigen levenservaring is daarbij ook van groot belang.

Daarnaast heb je de garantie dat wanneer ik van mening ben dat ik je niet de begeleidingsvorm kan bieden die nodig is, of dat je baat zou hebben bij een andere vorm van hulp (eventueel naast het werken met paarden), ik dat te allen tijde zal aangeven. In dat geval kunnen we samen op zoek gaan naar de best passende oplossing.

Paardencoaching kan heel goed ingezet worden als aanvullende ondersteuning naast andere vormen van reguliere gezondheidszorg, omdat er geen contra indicaties zijn en er vrijwel altijd sprake is van ontspanning door het contact met paarden. Aangezien ontspanning in het lichaam het begin is van herstel, kan dit een waardevolle aanvulling zijn. Wat daarnaast voor veel mensen een aangename en zeer welkome ervaring is, is het natuurlijk gevolg van het contact met paarden (en dieren in het algemeen): namelijk dat het even niet om taal en praten gaat. Zodoende is het makkelijker om weer contact te maken met je lijf en weer te gaan voelen.

Wat doen jullie als de paarden oud worden?2023-02-12T09:40:36+00:00

Onze intentie is dat Diaz, Jarno en Bowie tot hun dood bij ons blijven, en in de genoemde tarieven is natuurlijk rekening gehouden met kosten voor de dagelijkse verzorging en het bieden van een paard-natuurlijke omgeving met veel aandacht voor welzijn en gezondheid. Toch willen we ook graag iets extra’s doen: daarom doen we per sessie 2 euro in een spaarpotje, als oude-dagvoorziening voor onze paardjes. Vind je het leuk om zelf ook nog wat bij te dragen als dank voor de hulp van Diaz, Jarno en/of Bowie? Koop dan bijvoorbeeld een potje jam, vers fruit of een zakje noten van ons eigen erf!

Waarom heb je voor de naam Parzival gekozen?2023-02-12T09:40:13+00:00

De naam van mijn coachpraktijk is natuurlijk niet zonder reden gekozen. Parzival is één van de ridders van koning Arthur: zijn levensverhaal staat voor mij symbool voor de weg die wij als mens allemaal bewandelen. Het gaat over ontwikkeling en leren, over samenbrengen van al je facetten, over je familie en achtergrond, en over jezelf verliezen en weer terugvinden, om zo de mooiste versie van jezelf te kunnen worden.

In Parzival’s leven speelden paarden een belangrijke rol en ook voor ons kunnen ze ontzettend veel betekenen. Mijn drie paarden zijn dan ook mijn zeer gewaardeerde en geweldige collega’s. Samen lopen we een stukje mee in het ontwikkelingsproces van vrouwen, zowel privé als professioneel, zodat ze vanuit essentie en authenticiteit weer oprechte verbinding kunnen maken met zichzelf en de wereld om hen heen.

Wat doet paardencoaching met het paard?2023-02-12T09:41:05+00:00

Binnen de manier van werken die ik aanbied, wordt van het paard gevraagd om te reageren op de persoon die bij hem in de paddock staat. In feite vragen we op dat specifieke moment niks anders van hem dan zichzelf te zijn en doen we een beroep op natuurlijk gedrag. Omdat wij leven en werken vanuit soortspecifieke behoeften hebben onze dieren alle mogelijkheid om eventueel opgepikte spanning direct weer los te laten en dat natuurlijk (met elkaar) op te lossen. Bovendien werken we in vrijheid met ze, en hebben de paarden altijd de keuze of ze mee willen doen of niet.

Uiteraard houden we ook elke dag scherp in de gaten hoe het gesteld is met de mentale en fysieke gezondheid van onze dieren! En bieden we aanvullende ondersteuning in de vorm van voeding en (periodieke) behandelingen.

Is het werken met paarden veilig?2023-02-12T09:41:11+00:00

Mensen stellen vaak de vraag of het werken met paarden veilig is. Dat is in principe zo, omdat onze activiteiten met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en begeleid worden. Bovendien zijn onze paarden fit en gezond en zitten goed in hun vel. Ik werk dus met betrouwbare, evenwichtige dieren die ik goed ken, en die leven in een omgeving die in ruime mate tegemoet komt aan hun basisbehoeften, met veel keuze- en bewegingsvrijheid.

Bovendien bouwen we het contact met de paarden in jouw tempo op, en wordt je bij aanvang van de sessie duidelijk geïnstrueerd.

Daarnaast hanteren we een aantal basisregels als het gaat om veiligheid:
– Volg de aanwijzingen die gegeven worden te allen tijde goed op.
– Ga niet achter of scheef achter het paard staan, en neem afstand wanneer het paard zelf deze positie aanneemt.
– Beweeg en spreek zo rustig mogelijk.
– Stap bij het paard weg als je je niet prettig voelt.
– Geef duidelijk bij mij aan hoe je je voelt en wat je nodig hebt, ik help je hierbij.
– Denk om je vingers en tenen (stevige schoenen zijn verplicht).

Lees ook onze Huisregels en Algemene Voorwaarden vooraf goed door en bekijk bijvoorbeeld overige informatie op deze website wordt gegeven. Op die manier kunnen we er samen een veilige en fijne ervaring van maken voor alle betrokken partijen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het wel belangrijk je te realiseren dat werken met paarden (dieren in het algemeen) nooit helemaal zonder risico’s is en daar op voorbereid te zijn. Je hebt te maken met een autonoom levend wezen, waardoor helaas niet alle situaties voorspelbaar of te controleren zijn.

Hoe gaan jullie om met Covid-19?2023-02-12T09:40:32+00:00

Op dit moment zijn alle vormen van begeleiding en training gelukkig mogelijk. En maar goed ook, vinden wij, want juist nu kunnen veel mensen wel een steuntje in de rug gebruiken! Voel je dus vrij om contact op te nemen voor een afspraak.

Omdat we buiten werken, is er ruim voldoende mogelijkheid om afstand tot elkaar te houden, als je dat wenselijk vindt. Daarnaast kan je altijd je handen ontsmetten en hebben we mondkapjes en handschoentjes beschikbaar, mocht je dat prettig vinden. Handigste is dat je thuis naar de wc gaat, maar we hebben uiteraard ook een toilet beschikbaar. Verder vragen we je om je gezond verstand te gebruiken: kom niet als je klachten hebt, wanneer je huisgenoten klachten hebben (of kortgeleden gehad) of als je in contact bent geweest met iemand die besmet is geraakt met het Corona-virus. In dat geval prikken we gewoon een nieuwe datum en/of zoeken een vervangende oplossing.

Kan ik ook bij jullie terecht als ik een lichamelijke beperking heb?2023-02-12T09:40:28+00:00

Ja, in principe wel. Maar we hebben bijvoorbeeld (nog) geen minder validen toilet tot onze beschikking, wat lastig kan zijn tijdens activiteiten met langere tijdsduur, voor mensen die rolstoelgebonden zijn. Daarom vinden we het belangrijk samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Geef het dus vooraf even aan, als dit op jou van toepassing is!

Moet ik speciale kleding dragen?2023-02-12T09:41:31+00:00

Hier op het platteland kan de zon erg branden, de wind guur zijn en de regen nogal nat ;-) Omdat we buiten werken en daarmee afhankelijk zijn van het weer, is het belangrijk je passend te kleden. Stevige schoenen zijn bij Parzival Paardencoaching verplicht in verband met veiligheid. Bij slecht weer is het handig om laarzen en bijvoorbeeld wat droge kleren mee te nemen en/of een regenjas (poncho’s zijn minder geschikt). Mocht ik van mening zijn dat de sessie niet goed uitgevoerd kan worden vanwege de weersomstandigheden, dan neem ik contact met je op en verplaatsen we de afspraak.

Waarom serveren jullie alleen maar thee?2023-02-12T09:49:37+00:00

In principe serveren we alleen maar (overigens heerlijke) thee, omdat koffie een stimulerend middel is en daardoor storend werkt bij het aangaan van innerlijke (bewustwordings)processen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij datgene bereikt waar je naar verlangt, en daarvoor proberen wij zo optimaal mogelijke omstandigheden te faciliteren.

Natuurlijk gaan we je jouw bakkie leut niet ontzeggen ;-) Als het voor jou echt noodzakelijk is, is er de mogelijkheid om zelf een cappuccino of gewoon koffietje te maken (er staat heet water en een doos met uitgebreid assortiment in onze praktijkruimte).

Ik ben na een sessie vaak erg moe, is dat normaal?2023-02-12T09:41:14+00:00

Een ontmoeting met paarden laat vrijwel niemand onberoerd. Er gebeurt van alles en je bent van binnen best hard aan het werk. Het is daardoor goed mogelijk dat je lichaam later nog reacties geeft, bijvoorbeeld dat je je even erg moe voelt of zelfs wat grieperig in de dagen na de sessie. Probeer rust te nemen en drink voldoende water. Bovendien moet losgelaten spanning door je lichaam afgevoerd worden. Dat gebeurt altijd fysiek! Manieren waarop je lichaam spanning loslaat kunnen per persoon verschillen en zijn bijvoorbeeld huilen, plassen, poepen, zweten, trillen, overgeven, gapen, scheten, boeren en schokken.

N. B. Mochten bepaalde symptomen of klachten aanhouden, en/of twijfel je over de oorsprong ervan? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

Worden sessies en trajecten vergoed?2023-02-12T09:41:25+00:00

Nee, paardencoaching bij Parzival wordt op dit moment nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Soms is vergoeding wel mogelijk door je werkgever. De kosten van coachen met paarden kunnen aftrekbaar zijn voor de belasting.

Waar vind ik informatie over de kosten, annuleren, verschuiven en betalen?2023-02-12T09:40:24+00:00

Bij alle activiteiten wordt er op de pagina zelf informatie gegeven over de kosten, betalen en annuleren. Ga naar de gewenste dienst en scroll op de pagina naar beneden om bij deze informatie terecht te komen. Deze informatie vind je ook bij tickets voor activiteiten in de webshop. Daarnaast vind je algemene informatie over deze onderwerpen in de Algemene Voorwaarden.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?2023-02-12T09:39:58+00:00

Wanneer je een vraag hebt, iets bestelt of mee gaat doen aan een activiteit, is het noodzakelijk om (enkele) persoonlijke gegevens uit te wisselen. Dat kan bijvoorbeeld zijn uit praktisch of administratief oogpunt, maar ook wettelijk verplicht zijn. Hoe we hier mee omgaan kan je lezen in onze Privacyverklaring.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en zakelijke tarieven?2023-02-12T10:23:00+00:00

Wij vinden het belangrijk dat onze diensten op het gebied van coaching & begeleiding toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht of je BTW kunt verrekenen of niet. Bovendien hebben bedrijven in de meeste gevallen budgetten beschikbaar voor dergelijke processen en trajecten. Daarom hebben wij dit onderscheid aangebracht.

Binnen opleiding en training voor professionals wordt dit onderscheid overigens niet gemaakt, omdat dit in de vrijwel alle gevallen personen betreft die een onderneming runnen, als zelfstandige werken, of in dienst zijn van een bedrijf die de kosten vergoed. De prijzen die daar genoemd worden zijn dus altijd de zakelijke tarieven incl. BTW (en je ontvangt hiervoor ook een factuur met BTW).

Ook voor goederen uit de webshop geldt dat er 1 (zakelijk) tarief gehanteerd wordt, waarvoor je een zakelijke factuur met BTW ontvangt.

Ik kom uit België en wil graag gebruik maken van jouw diensten, kan dat?2023-02-12T11:36:24+00:00

Jazeker kan dat! Leuk dat we je mogen verwelkomen!

Als je uit België komt en een BTW-identificatienummer hebt, en je wilt een dienst (opleiding, masterclass, welzijnsweekend, coaching & training, etcetera op onze locatie) bij ons afnemen, dan gelden de zakelijke tarieven en dien ik de BTW van deze dienst naar jou te verleggen. In dat geval kan je me een mail sturen (nelleke@parzival-paardencoaching.nl) met daarin je wensen, gegevens en het BTW-identificatienummer. Je ontvangt dan van mij persoonlijk een factuur zonder BTW. De BTW-afdracht dien je vervolgens zelf te verzorgen in je land.

Ben je particulier (dus zonder BTW-identificatienummer) en neem je een dienst (opleiding, masterclass, coaching & training etcetera op locatie) bij ons af? Dan is de dienst in Nederland belast en betaal je het particuliere tarief incl. BTW. Je kan je gewoon aanmelden en inschrijven via de website.

Heeft de paardencoach geheimhoudingsplicht?2023-02-12T09:49:15+00:00

Ik ga te allen tijde vertrouwelijk om met informatie die jij als coachee/deelnemer voor, tijdens en na de sessies aan me toevertrouwd.

Deze vertrouwelijkheid geldt tenzij de wet dit anders voorschrijft. Ik heb als paardencoach bijvoorbeeld meldplicht. Dat houdt in dat als ik hoor dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of een ander, ik verplicht ben dit te melden bij politie, justitie of een meldpunt kindermishandeling. Daarnaast kan een rechter bijvoorbeeld informatie opvragen in verband met een onderzoek en in dat geval kan ik me ook niet langer houden aan mijn geheimhoudingsplicht.

Informatie wordt verder alleen met anderen gedeeld wanneer jij als coachee/deelnemer daar (vooraf) schriftelijk toestemming toe hebt verleent. Mocht het nodig zijn dan zal ik dit met je overleggen. Ik als paardencoach behoudt wel het recht om geanonimiseerde casussen te bespreken met bijvoorbeeld collega’s of om geanonimiseerde casussen te gebruiken ter promotie van Parzival paardencoaching.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?2023-02-12T09:40:54+00:00

Ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij Parzival Paard & Coaching zeer hoog in het vaandel staan, kan het voorkomen dat je een klacht hebt of niet tevreden bent over de coaching of onze werkwijze. Probeer dit zo spoedig mogelijk te bespreken: in beginsel ga ik er vanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht!

Ik werk tevens via het Kwaliteitspakket van Solo Partners (lidnummer 118643) en ben daardoor aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. In de Algemene Voorwaarden lees je hier meer over.

Ik zie dat er één tarief van 7,50 gerekend wordt voor verzendingen, ook als het 1 product betreft, waarom is dat?2023-02-12T10:31:23+00:00

Dat klopt: wij hanteren inderdaad 1 tarief voor álle verzendingen. En dat tarief betreft niet alleen de verzendkosten die PostNL rekent, maar bijvoorbeeld ook het transport naar het dichts bijzijnde PostNL-punt en de verpakkings- en beschermingsmaterialen die we gebruiken. Dat verpakken doen we grondig om ervoor te zorgen dat de mooie producten die je hebt besteld ook heel en onbeschadigd aankomen, wel zo fijn!

Kan ik een factuur met BTW ontvangen voor bestellingen die ik in de webshop doe?2023-02-12T10:36:52+00:00

Voor goederen uit de webshop geldt dat er 1 (zakelijk) tarief gehanteerd wordt, waarvoor je een factuur met BTW ontvangt. Op het moment dat je de bestelling via de webshop hebt voldaan, ontvang je deze factuur via mail. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze wilt gebruiken binnen je zakelijke administratie of niet.

Bestel je buiten de webshop om, dan ontvang je vooraf van mij persoonlijk een zakelijke factuur met BTW. Nadat deze is voldaan wordt je bestelling verzonden.

Ik kom uit België en heb een BTW-identificatienummer, hoe kan ik goederen uit de webshop bestellen?2023-02-12T11:26:19+00:00

Wanneer je uit België komt en een BTW-identificatienummer hebt, kan je goederen (dus producten die verzonden worden) bestellen door me een mail te sturen (nelleke@parzival-paardencoaching.nl) met daarin je wensen, gegevens en het BTW-identificatienummer. In dat geval dien ik de BTW namelijk naar jou te verleggen en ontvang je van mij persoonlijk een factuur zonder BTW. De BTW-afdracht dien je vervolgens zelf te verzorgen in je land.

Ik kom uit België en heb géén BTW-identificatienummer, hoe kan ik goederen uit de webshop bestellen?2023-02-12T11:25:33+00:00

Als je uit België komt en goederen (dus producten die verzonden worden) in de webshop wilt bestellen, kan dat rechtstreeks in de shop als je géén BTW-identificatienummer hebt. Je doorloopt dan de standaard bestelprocedure en de levering is in dat geval in Nederland belast.

Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?2023-02-12T11:30:59+00:00

Nadat je betaling is voldaan worden bestellingen normaal gesproken binnen 7 werkdagen naar je verzonden, tenzij specifiek anders vermeld. Spoedverzending is in de meeste gevallen mogelijk op verzoek, laat het dan gerust even weten via WhatsApp of mail (nelleke@parzival-paardencoaching.nl).

Titel

Ga naar de bovenkant