FAQ2020-02-16T08:17:02+00:00

FAQ

Hieronder wordt alvast antwoord gegeven op vragen die regelmatig gesteld worden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met me op, ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.

Is paardencoaching veilig?2019-10-27T09:00:18+00:00

Mijn paarden zijn fit en gezond en zitten goed in hun vel waardoor een sessie in principe veilig is. Toch is het belangrijk je te realiseren dat werken nooit helemaal zonder risico’s is en daar op voorbereid te zijn. Lees onze Huisregels vooraf goed door, bekijk de informatie op deze website en volg de aanwijzingen op die gegeven worden tijdens de sessie.

Wordt paardencoaching vergoed?2019-10-27T09:01:23+00:00

Nee, paardencoaching bij Parzival wordt op dit moment nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Soms is vergoeding wel mogelijk door je werkgever. De kosten van coachen met paarden kunnen aftrekbaar zijn voor de belasting.

Moet ik speciale kleding dragen?2019-10-31T06:14:28+00:00

Hier op het platteland kan de zon erg branden, de wind guur zijn en de regen nogal nat ;-) Omdat we buiten werken en daarmee afhankelijk zijn van het weer, is het belangrijk je passend te kleden. Stevige schoenen zijn bij Parzival Paardencoaching verplicht in verband met veiligheid. Bij slecht weer is het handig om laarzen en bijvoorbeeld wat droge kleren mee te nemen en/of een regenjas (poncho’s zijn minder geschikt). Mocht ik van mening zijn dat de sessie niet goed uitgevoerd kan worden vanwege de weersomstandigheden, dan neem ik contact met je op en verplaatsen we de afspraak.

Wat is systemische paardencoaching?2019-10-27T09:00:58+00:00

Bij systemische (paarden)coaching bekijken we het individu als onderdeel van een groter geheel, het systeem, waarin alles in verbinding staat met elkaar.

Er zijn diverse vormen van systemen. Allereerst het familiesysteem, maar ook binnen organisaties, verenigingen en bijvoorbeeld hechte vriendengroepen is er sprake van een systeem. Bij individuele paardencoaching gaat het echter vaak over invloeden vanuit het familiesysteem. Dit noemen we ook wel je achtergrond. Je achtergrond bestaat als eerste uit je gezin van herkomst, maar ook miskramen, abortussen en weggegeven of verzwegen kinderen horen hier bij. Daarnaast kunnen specifieke (ingrijpende) gebeurtenissen deel uitmaken van je achtergrond, of bijvoorbeeld een cultuur of geloof.

Systemen hebben de eigenschap dat ze altijd op zoek zijn naar evenwicht. Wanneer een systeem verstoord raakt, bijvoorbeeld door en ingrijpende gebeurtenis, zal het direct op zoek gaan naar een nieuw evenwicht. Vaak gaat dat ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem. Daardoor kan het zijn dat een persoon binnen het systeem belast wordt met iets wat oorspronkelijk elders in de achtergrond ontstaan is. Dat kan doorwerken tot in vele generaties. In de praktijk merkt iemand dit doordat hij of zij tegen belemmeringen aanloopt die eigenlijk vanuit de persoon zelf niet goed te verklaren zijn.

Samen met de paarden kunnen we dit verder uitlichten. Paarden reageren constant op energie en invloeden vanuit hun omgeving en zijn daardoor van nature verbonden met het grotere geheel (zie ook Hoe werkt paardencoaching). Een paard zal daardoor niet alleen op de persoon zelf reageren, maar ook op energie die vanuit het systeem bij die persoon aanwezig is. Het dier kan daardoor nuttige informatie geven over de systemische invloeden bij de deelnemer, ook datgene wat diegene zelf nog niet kan zien of niet wil laten zien.

Door te benoemen wat het paard tijdens de sessie toont (wanneer nodig in combinatie met een oefening of opstelling) kunnen er nieuwe inzichten bij de deelnemer ontstaan en komt er ruimte voor hernieuwde kracht en rust. Dat wat vast zat, komt weer in beweging. Dit heeft op zijn beurt ook weer invloed op het gehele systeem van de deelnemer.

Heeft de paardencoach geheimhoudingsplicht?2020-02-16T10:21:08+00:00

Ik ga te allen tijde vertrouwelijk om met informatie die jij als coachee/deelnemer voor, tijdens en na de sessies aan me toevertrouwd.

Deze vertrouwelijkheid geldt tenzij de wet dit anders voorschrijft. Ik heb als paardencoach bijvoorbeeld meldplicht. Dat houdt in dat als ik hoor dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of een ander, ik verplicht ben dit te melden bij politie, justitie of een meldpunt kindermishandeling. Daarnaast kan een rechter bijvoorbeeld informatie opvragen in verband met een onderzoek en in dat geval kan ik me ook niet langer houden aan mijn geheimhoudingsplicht.

Informatie wordt verder alleen met anderen gedeeld wanneer jij als coachee/deelnemer daar (vooraf) schriftelijk toestemming toe hebt verleent. Mocht het nodig zijn dan zal ik dit met je overleggen. Ik als paardencoach behoudt wel het recht om geanonimiseerde casussen te bespreken met bijvoorbeeld collega’s of om geanonimiseerde casussen te gebruiken ter promotie van Parzival paardencoaching.

Wat als ik wil afzeggen, verschuiven of stoppen?2020-03-02T14:21:03+00:00
Hiervoor gelden de volgende regels:

• Individuele coachsessies kunnen tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Daarna is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Besluit je bij een traject te stoppen na de 1e sessie? Dan krijg je 50% van het reeds betaalde bedrag terug. Wanneer je besluit te stoppen na de 2e sessie krijg je 15% van het reeds betaalde bedrag terug.

• Kosteloos afmelden van Workshops, Trainingen en Thema- en Retraitedagen is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte is het mogelijk de dag op een ander moment in te halen, mits de planning dat toelaat. Dit alles in overleg.

Een Deelnemer die bij aanvang van de activiteit niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

Ik ben na een sessie vaak erg moe, is dat normaal?2020-02-16T10:25:16+00:00

Een ontmoeting met paarden laat vrijwel niemand onberoerd. Er gebeurt van alles en je bent van binnen best hard aan het werk. Het is daardoor goed mogelijk dat je lichaam later nog reacties geeft, bijvoorbeeld dat je je even erg moe voelt of zelfs wat grieperig in de dagen na de sessie. Probeer rust te nemen en drink voldoende water. Bovendien moet losgelaten spanning door je lichaam afgevoerd worden. Dat gebeurt altijd fysiek! Manieren waarop je lichaam spanning loslaat kunnen per persoon verschillen en zijn bijvoorbeeld huilen, plassen, poepen, zweten, trillen, overgeven, gapen, scheten, boeren en schokken.

N. B. Mochten bepaalde symptomen of klachten aanhouden, en/of twijfel je over de oorsprong ervan? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

Is paardencoaching vergelijkbaar met therapie?2020-02-16T10:25:29+00:00

Paardencoaching is niet hetzelfde als therapie. Uitgangspunt bij paardencoaching is jouw beleving van het hier en nu; van daar uit richten we ons op het verbeteren van je huidig functioneren. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het loslaten van spanning, bewustwording of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden.

Omdat het paard voornamelijk reageert op datgene wat op dat moment relevant is, is het echter wel mogelijk dat er iets op een diepere laag wordt aangeraakt. Ik volg een opleiding counseling zodat ik uitstekend in staat ben je op zo’n moment te begeleiden en ook van daar uit op zoek te gaan naar manieren om stappen vooruit te zetten.

Mocht het zo zijn dat ik denk dat je baat zou hebben bij een andere vorm van hulp, dan zal ik dat aangeven en (wanneer gewenst) samen met jou hier naar op zoek gaan. Mijn streven is om een betrouwbaar netwerk op te bouwen met daarin verschillende vormen van hulpverlening. Die ook weer met elkaar samenwerken, zodat optimale hulp en zorg geboden kan worden.

Wat doet paardencoaching met het paard?2020-02-16T10:25:49+00:00

Bij de vorm van paardencoaching die ik aanbied, wordt van het paard gevraagd om te reageren op de persoon die bij hem in de paddock staat. In feite vragen we op dat specifieke moment niks anders van hem dan zichzelf te zijn (zie ook Wat is paardencoaching). Als een persoon veel spanning bij zich draagt, neemt het paard dat van die persoon over. Wat hij vervolgens doet is de overgenomen spanning loslaten, bijvoorbeeld door te gapen, poepen/plassen, scheten te laten of te rollen. Dit gaat vrijwel altijd direct, omdat het dier in het nu leeft. Een paard blijft in die zin niet rondlopen met datgene wat hij heeft opgepikt bij de deelnemer tijdens een sessie.

Wat in mijn ogen wel een belangrijke voorwaarde is, is dat het dier buiten de sessies om gewoon ‘paard’ mag zijn en ook daadwerkelijk de kans krijgt om zo spanningsvrij mogelijk te leven. Dus dat hij zo veel mogelijk vrij buiten kan bewegen, goed voedsel krijgt en ontspannen met vrienden kan spelen en leven. Voor Dick en mij heeft dat heel hoge prioriteit en wij zijn altijd op zoek naar manieren waarop we dit zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren.

Daarnaast houden we elke dag scherp in de gaten hoe het gesteld is met de mentale en fysieke gezondheid van onze paardjes: als een van hen niet goed in z’n vel zit (of aangeeft niet betrokken te willen worden), hoeft hij uiteraard niet mee te doen.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?2020-02-16T10:25:59+00:00

Ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij Parzival paardencoaching hoog in het vaandel staan, kan het voorkomen dat je een klacht hebt of niet tevreden bent over de coaching of onze werkwijze. Probeer dit zo spoedig mogelijk te bespreken: we proberen dan samen tot een oplossing te komen.