Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is een bijzondere vorm van mentale en emotionele ondersteuning, waarbij paarden worden ingezet als co-coach. Het paard verheldert daarbij jouw (bewuste of onbewuste) innerlijke staat van zijn. Doel is om inzicht te krijgen in belemmerende patronen, spanningen, blokkades en invloeden van de achtergrond, door (op jouw manier) contact te maken met het dier. Vanuit hun oorspronkelijke blauwdruk reageren paarden namelijk heel gevoelig op hun omgeving, pikken feilloos informatie en energie op en koppelen dit naar ons terug door middel van gedrag, houding en lichaamstaal. Daardoor zijn het uitstekende gidsen als het gaat om persoonlijke ontwikkelingsprocessen, gevoelens en energetische dynamieken bij mensen.

Samen met mijn paarden help ik je om jezelf beter te begrijpen, jouw eigen plek in te nemen en hoofd en hart met elkaar te verbinden. Paarden zijn bovendien meesters in het overnemen van spanningen en laten dit direct afvloeien. Dat geeft veel verlichting en ontspanning bij jou als coachee. Een ontmoeting met een paard werkt helend en helpt je om je ziel weer in beweging te krijgen. Het leidt vaak tot verrassende perspectieven en is een bijzondere ervaring. Je werkt bij paardencoaching vanaf de grond, gaat niet op het paard zitten en ervaring met paarden is ook niet noodzakelijk.

Mijn Werkwijze

Wanneer we samen aan de slag gaan, ga ik altijd uit van jouw eigen kracht en innerlijke wijsheid en vertrouw op het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest. Ik bied geen kant-en-klare oplossingen: mijn paarden en ik ondersteunen je in jouw zelfsturende en zelfontdekkende ontwikkelingsproces. Jouw eigen inzet en betrokkenheid is dus een vereiste. Ik werk vanuit een systemische en holistische visie waarbij alles in verbinding staat en elkaar beïnvloed. Dat betreft niet alleen de diverse systemen waaruit jij als mens bestaat (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel/energetisch) maar ook de systemen waarbinnen jij functioneert, zoals je familiesysteem en je werkomgeving. Invloeden vanuit deze systemen kunnen we samen met de paarden verder uitlichten.

Tijdens de sessies gaan we uit van datgene wat zich uit het vrije contact tussen mens en paard ontvouwt. Daarbij zet ik (naar behoefte) verschillende werkvormen en interventies in, zoals opstellingen maar ook oefeningen vanuit mindfulness en meditatie. We maken tevens gebruik van de helende kracht van de natuur.

Veilig werken met paarden

Mensen stellen vaak de vraag of paardencoaching veilig is. Dat is in principe zo, omdat ik werk met betrouwbare, evenwichtige dieren die ik goed ken en die leven in een omgeving die in ruime mate tegemoet komt aan hun basisbehoeften, met veel keuze- en bewegingsvrijheid. Ik ben daarnaast erg alert en als ik zie dat er een onveilige situatie ontstaat zal ik dat aangeven en/of ingrijpen.

Sowieso hanteren we een aantal basisregels waar het gaat om veiligheid: ga niet achter of scheef achter het paard staan, beweeg rustig, denk om je vingers en tenen (stevige schoenen zijn verplicht) en volg de aanwijzingen die gegeven worden goed op. Neem ook de Huisregels door, zodat we er voor alle betrokkenen een positieve ervaring van kunnen maken. Wat daarnaast goed is om te weten: je hebt altijd de vrijheid om bij het paard weg te stappen of uit de paddock te gaan wanneer je je niet prettig voelt. Wanneer nodig is het mogelijk om in een van de paarden afgescheiden ruimte in de paddock te werken.

Ongeacht mijn zorgvuldigheid en de maatregelen die we nemen, is het wel belangrijk je te realiseren dat je met een autonoom levend wezen te maken hebt en dus niet alle situaties voorspelbaar of te controleren zijn.

Paard & Tuin Harstahof

Paard & Tuin Harstahof biedt een thuishonk voor al onze activiteiten: niet alleen coaching & begeleiding vanuit Parzival Paard & Coaching maar ook de educatieve projecten die onder de vlag van Parzival Campus worden georganiseerd. De paardentuin is ontstaan vanuit de wens om onze paarden een fijne leefomgeving te bieden die dicht bij hun natuurlijke behoeften ligt, zodat hen in hun rol als coachpaard te ondersteunen. Daarnaast verlangden wij zelf ook naar een leven met meer balans en rust, en in samenspel met de natuur.

Inmiddels beslaat deze missie en visie ons hele erf en alle activiteiten. We bieden een veilige haven voor alles wat leeft, ook aan jou als bezoeker, en besteden hier veel zorg aan. Onze tuin is dan ook een tuinreservaat (www.tuinreservaten.nl). We onderhouden het terrein zo natuurlijk mogelijk en streven naar een grote biodiversiteit d.m.v. onderhoud, beplanting en inrichting. Je kan allerlei soorten dieren en vogels tegenkomen wanneer je bij ons op bezoek bent, naast onze honden, katten, paarden, kippen, Indische loopeenden en pauwen. Lees er alles over op de website.

Teamwork

Ik doe mijn werk zeker niet alleen! De paarden zijn mede-coach en worden dan ook gezien als belangrijke medewerkers. Het fysiek én emotioneel welzijn van onze dieren staat daarom altijd voorop, zowel tijdens de sessies als daarbuiten. Ons team bestaat op dit moment uit Jarno (Shetlander), Diaz (Franse Draver) en Bowie (kruising Welsh x Arabier) als coachpaarden en ik, Nelleke, als gecertificeerd systemisch paardencoach. Daarnaast werk ik samen met Attie die de yoga-sessies verzorgt tijdens de Soul Retreats en word ik een aantal keer in de week geholpen door Wietske met dagelijks onderhoud en verzorging. En sinds februari is stagaire Inez bij ons in het bedrijf. Op deze pagina stellen we het hele team uitgebreid aan je voor.

Opleiding & ontwikkeling

Ik ben gecertificeerd Paardencoach en heb hiervoor diverse opleidingen met een positief resultaat afgerond. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen en doe bijvoorbeeld ook veel aan zelfstudie. Ik volg bovendien diverse cursussen en workshops om mijn kennis en kunde rondom het begeleiden van mensen, (paard)welzijn, paardentaal en natuur te vergroten. Lees hier meer over >>

Naamgeving

De naam Parzival Paardencoaching heb ik natuurlijk niet zonder reden gekozen! Parzival was één van de ridders van Koning Arthur. Zijn levensverhaal staat voor mij symbool voor de weg die wij als mens allemaal bewandelen. Het gaat over ontwikkelen, leren en ontberen, over dat je kansen krijgt maar ze soms niet grijpt, over dat je jezelf verliest en maar gelukkig ook weer terug kan vinden. In Parzivals leven speelden paarden een belangrijke rol en ook voor ons kunnen ze zo veel betekenen. Bij Parzival paard & coaching ondersteunen mijn paarden jou dan ook bij jouw eigen levensproces, zodat jij je als mens volledig kan ontplooien en mag zijn wie je bent.