PaardNatuurlijk Leven

Ik doe mijn werk zeker niet alleen! De paarden zijn mede-coach en worden dan ook gezien als belangrijke medewerkers. Het fysiek én emotioneel welzijn van Diaz, Jarno en Bowie staat bij ons voorop, zowel tijdens de sessies als daarbuiten.

De tijd dat paarden gedwongen worden om enkel en alleen te functioneren naar onze behoeftes is wat Dick en mij betreft verleden tijd. Kennis hebben van en begrip hebben voor de aard, basisbehoeften, persoonlijkheid en het natuurlijk gedrag van paarden is daarin essentieel. Daarnaast is luisteren naar wat het paard of de pony ons te vertellen heeft erg belangrijk. Het komt regelmatig voor dat mensen (uiteraard zonder kwade intenties) vasthouden aan persoonlijke overtuigingen, patronen en gewoontes en daarmee niet zien wat het dier écht nodig heeft of vertelt. Wij willen dit voorkomen en blijven onszelf daar actief in ontwikkelen.

Alleen een gezond paard kan als coachpaard kan werken. En eigenlijk mogen we dat ook alleen dán van ze vragen. Daarom doen wij er alles aan om ruimschoots te voorzien in alle (basis)behoeften van het dier en een zo natuurlijk, diervriendelijk en ontspannen mogelijk bestaan voor Diaz, Jarno en Bowie op te bouwen. Dat vereist uiteraard ook iets van ons: zorgen dat je in goed contact staat met je gevoel, los durven laten, jezelf blijven ontwikkelen en ook kritisch zijn/blijven t.a.v. je eigen gedrag, opvattingen en emoties.

Diaz en Jarno wonen sinds februari 2019 bij ons, Bowie sinds enkele weken. We geven ze de tijd om hun plek te vinden en de (best ingrijpende) gebeurtenis van verhuizen te verwerken. Ook op andere vlakken moest er nog het een en ander op z’n plek vallen en herstellen. Dit heeft tijd nodig en die krijgen ze.

Wij geven onze dieren zo veel mogelijk bewegings- en keuzevrijheid door ze te laten leven in onze Paardentuin Harstahof. Alleen bij extreme weersomstandigheden kiezen we ervoor ze een paar uurtjes binnen te zetten (een schuilstal staat voor volgend jaar op het verlanglijstje). We hebben onze stallen in de boerderij zo gebouwd dat ze ook hier (fysiek) contact met elkaar kunnen hebben en er voldoende ruimte is voor elk paard. De paarden hebben 24/7 toegang tot ruwvoer en krijgen aanvullend een natuurlijk supplementenbrokje, luzerne en lijnzaadolie om er voor te zorgen dat ze alle benodigde mineralen en vitamines binnen krijgen en het lichaam goed kan functioneren. We hebben hooinetten hangen op diverse hoogtes en bieden regelmatig takken, kruiden, bladeren en vruchten aan die hier op ons erf te vinden zijn. Er zijn verschillende elementen t.b.v. passieve fysio opgenomen in de Paardentuin. Daarnaast hebben we dit jaar een nieuw en verantwoord plan voor weidebeheer uitgerold. Lees hier meer over in de post over onze Paardentuin of bekijk de Facebookpagina van Paardentuin Harstahof.

Ik train sinds het voorjaar van 2019 vanuit het gedachtegoed van Natural Horsemanship. Hierin word ik ondersteund door een Femke Dölle die tweewekelijks bij mij thuis komt om les te geven. Een intensief en persoonlijk proces! Ook doen we regelmatig hersenwerkjes, stressrelease-oefeningen, lymfepoetsen, Masterson behandelingen en behandelingen van fascia met/bij de paardjes.

Naast bovenstaande zetten we professionals in voor andere zaken die met gezondheid en verzorging te maken hebben: osteopaat/cranio-sacraaltherapeut, anatomisch bekapper, gecertificeerd paardentandarts en paardendierenarts komen langs wanneer nodig. Bovendien ontwikkel ik mezelf actief w.b. het ‘lezen’ en begrijpen van het paard en de paardentaal: ik lees hier veel boeken over en volg regelmatig workshops en cursussen op dat vlak.

Als laatste vind ik het belangrijk om te noemen dat ik ook tijdens de sessies een scherp oog heb voor welzijn. Mocht ik merken dat het paard bijvoorbeeld meer afstand nodig heeft of iets niet prettig vind, dan handel ik daar direct naar. Daarnaast is het altijd zo dat ik aan de paarden ‘vraag’ wie mee wil doen aan de sessie. Als iemand aangeeft geen zin te hebben, dan hoeft hij ook zeker niet mee te doen. Na de sessies heen krijgen de paardjes alle ruimte en vrijheid om te ontspannen en ‘los te kunnen laten’.