Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Parzival Paardencoaching
V5 – April 2022

Dit is de privacyverklaring van Parzival Paardencoaching (hierna “PP” of “wij”), gevestigd aan Harstawei 18, 9174 GB te Ginnum. Het Kamer van Koophandelnummer van PP is 01092029. In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van (potentiële) klanten en relaties van PP.

Wat is het algemene privacybeleid van Parzival Paardencoaching?
• PP respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en van haar (potentiële) klanten en relaties.
• PP stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
• PP deelt jouw gegevens alleen (wanneer noodzakelijk) met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
PP verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:
• gebruik maakt of wil gaan maken van de diensten van PP en aan haar gerelateerde bedrijvigheid;
• je gegevens invult of achterlaat in haar vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, website of telefoon;
• een website van PP bezoekt;
• een aankoop/bestelling doet of informatie opvraagt in de webshop van PP;
• een zakelijke relatie met PP hebt;
• solliciteert bij PP;
• je inschrijft voor de nieuwsbrief van PP.

Vrijwel alle gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Zie ook onze cookieverklaring op de website.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?
PP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor overleg, uitvoeren van de opdracht of administratieve handelingen. Verder om je te informeren over onze dienstverlening via gangbare kanalen zoals e-mail, website en telefoon.
• Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
• Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst of communicatie met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als je PP toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Parzival Paardencoaching?
PP verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Digitale (online) formulieren / E-mail / WhatsApp
Via e-mail, WhatsApp en digitale (online) formulieren op de website van PP kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van PP. Gegevens die op deze manier worden verstrekt worden alleen gebruikt voor algemeen communicatieve doeleinden, informatieve doeleinden, doeleinden m.b.t. het uitvoeren van de opdracht en/of (wettelijke) administratieve doeleinden.

2. Webshop
Via de webshop op de website van PP is het mogelijk vragen te stellen of een bestelling/aankoop te doen . Gegevens die op deze manier worden verstrekt worden alleen gebruikt voor algemeen communicatieve doeleinden, informatieve doeleinden, doeleinden m.b.t. het uitvoeren van de opdracht en/of (wettelijke) administratieve doeleinden.

3. Sollicitaties
Als je bij PP solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. PP gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

4. Inkoop / leveranciers
PP verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die PP van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

5. Online cursussen, opleidingen en verdiepingsmodules
Wanneer je gebruiker bent van de online cursussen, opleidingen en/of verdiepingsmodules die wij aanbieden waar een persoonlijke account aan is gekoppeld, worden persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen binnen jouw persoonlijke account.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
• Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van PP. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart PP maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

• Jouw leveranciersgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

• Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Openbaarmaking persoonsgegevens
Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Social media

Op de website van PP staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Delen we jouw gegevens? 
PP verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. PP kan gegevens delen met derde partijen wanneer de uitvoering van de opdracht daar specifiek om vraagt. Verder deelt PP jouw gegevens alleen met andere partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.
Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
• onze software is up to date en we maken gebruik van een firewall;
• toegang tot elektronische systemen zijn beveiligd met een wachtwoord, backups worden offline bewaard.
• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens? 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PP. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nelleke@parzival-paardencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als het privacybeleid van Parzival Paardencoaching wijzigt? 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.parzival-paardencoaching.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 april 2022.