De (emotionele) gevolgen van leed of ingrijpende gebeurtenissen in het verleden, kunnen als een golf door hele generaties heen blijven rollen wanneer het niet wordt aangekeken door de personen die er oorspronkelijk bij betrokken waren. Ouders geven het door aan hun kinderen, systeemproblematiek duikt enkele generaties later op in de gedaante van verstrikkingen, iemand ervaart belemmeringen die vanuit die persoon zelf niet goed te verklaren zijn, er ontstaat symbiosetrauma en hechtingsproblematiek, of doorgegeven systeemdynamieken en overlevingsmechanismen raken bijvoorbeeld zo diep ingesleten dat ze op een gegeven moment alles lam lijken te leggen. Dat blijft doorgaan, net zo lang tot er iemand in dat systeem is die zich omdraait en het aan durft te kijken.

Dat aankijken en (daarmee) nieuwe bewegingen in gang zetten, daarvoor zijn opstellingen bij uitstek geschikt. Werken met jouw achtergrond door middel van een opstelling maakt het onzichtbare zichtbaar, zorgt er voor dat er een nieuwe balans ontstaat en heeft een helende werking.

Voordat we samen aan de slag gaan, is het altijd van belang te onderzoeken of aanvullende (reguliere) therapie benodigd is, bijvoorbeeld bij complexe psychische problematiek of ernstig trauma. Systemisch-holistisch werk en opstellingen zijn hier namelijk geen vervanging voor. Het kan echter wel een heel fijne ondersteunende rol spelen w.b. verwerking en bewustwording. Om meer inzicht te krijgen in jouw vraagstuk en je zo goed mogelijk te kunnen helpen, stuur ik je een bevestiging met daarin een vragenlijst zodra we een eerste afspraak hebben gepland. Jouw antwoorden geven mij een beeld van je situatie en voorgeschiedenis, en wat je van de begeleiding verwacht.

In principe kan alles opgesteld worden wat nodig is: familie, jij zelf, ziekte, oorlog, trauma, organisaties, thema’s, gevoelens, kernwoorden… Systemen zijn er in vele gedaantes en bestaan uit diverse onderdelen. Vooraf stellen we scherp wat jouw vraagstuk is en van daaruit gaan we aan de slag.

Bij Parzival Paard & Coaching bieden we een extra stukje toegevoegde waarde, namelijk dat de paarden ons tijdens het opstellen de weg wijzen. Omdat paarden in een kudde leven en van nature uitstekend verbonden zijn met het grotere geheel, voelen ze feilloos aan hoe het met ons gaat, waar spanning opgeslagen ligt en wat er in de onderstroom in het systeem aan de hand is. Door middel van gedrag, houding en lichaamstaal geven ze precies die boodschappen aan ons door die voor ons het meest van belang zijn om iets mee te doen. Op een oordeelloze en zeer heldere manier. Bovendien betrekken we er een stukje holisme bij, en kijken dus in de breedte naar jou als mens en het vraagstuk (niet alleen naar de buitenkant of de symptomen).

Ik maak gebruik van verschillende soorten individuele opstellingen tijdens de sessies, al naar gelang jouw vraagstuk en proces.

JA, IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN

Themaopstelling
Bij een individuele systemisch-holistische opstelling zet jij jouw thema neer met pionnen in de paddock bij de paarden. Elke pion staat voor iets uit jouw vraagstuk, en door er naar te kijken, door de opstelling heen te lopen, bij verschillende pionnen te gaan staan, kan je voelen en ervaren wat er gebeurt op die plek. Ik als coach kan ook een plek innemen als representant als dat nodig is. Het paard is daarbij het vrije element en kan bijvoorbeeld spiegelen, representeren of boodschapper zijn op een andere manier. Zo kijken we welke onderliggende dynamieken spelen, kom je tot nieuwe inzichten, is het mogelijk andere keuzes te maken die voor jou helpend zijn, en worden nieuwe bewegingen in gang gezet.

Familieopstelling
Wanneer je een familieopstelling doet, zet jij jouw achtergrond (gezin van herkomst) neer met pionnen in de paddock bij de paarden. Elke pion staat voor iemand uit jouw systeem. Zo bouwen we de opstelling op en kijken wat zich aandient. Het paard is hierbij het vrije element en kan bijvoorbeeld spiegelen, representeren of boodschapper zijn op een andere manier. Net als bij een themaopstelling kan je zelf ervaren wat er op verschillende plekken gebeurt, en ik kan ook als representant ingezet worden. Een familieopstelling maakt duidelijk welke (verborgen) dynamieken er spelen in de onderlaag. Hierdoor worden nieuwe bewegingen in gang gezet die helpend en helend zijn: niet alleen voor jou, maar voor je hele systeem.

Opstellen van het verlangen
Bij een opstelling van het verlangen formuleer je een kernvraag. Eigenlijk wordt aan je gevraagd: wat is je intentie? Wat wil je graag realiseren of veranderen in de toekomst wat nog steeds niet is gelukt? Vaak vind dit oorsprong in trauma, maar dat hoeft niet. Ook andere innerlijke blokkades kunnen een rol spelen. Door alle woorden uit jouw kernvraag een plek te geven in een opstelling, is het mogelijk dieper inzicht te krijgen in je innerlijk. Daarbij drukt elk woord een essentieel onderdeel van jouw verlangen uit, en daarmee van jou als persoon. Ik ondersteun je tijdens dit proces door middel van gerichte vragen om zo dat wat je voelt en ervaart een context te geven, en de paarden vormen ook hier het vrije element.

Opstelling van het innerlijk kind
Ieder mens draagt delen vanuit de kindertijd in zich mee, we noemen dit het innerlijk kind. Dit innerlijk kind is een samenvoegsel van (veelal pijnlijke en weggestopte) gevoelens en ervaringen uit je kindertijd. In je volwassen leven kunnen deze gevoelens en ervaringen getriggerd worden op het moment dat je te maken krijgt met pijn en verdriet wat er op lijkt. Je reageert dan als het ware vanuit oud zeer, vanuit je innerlijk kind, vanuit de overtuigingen van dat kind, en niet vanuit je volwassen zelf. Dit kan heel disfunctioneel en overweldigend zijn. Door de drie innerlijk-kind delen op te stellen (het vrije of magische kind, het gekwetste kind en het gemaskerde kind), krijg je dieper inzicht in jouw patronen en mechanismen, en hoe deze drie delen zich tegenover elkaar verhouden. Ook wordt duidelijk wat nodig is om de drie delen meer in harmonie met elkaar te laten zijn. Doel is dat je je gezonde deel verder ontwikkeld en zodoende meer mogelijkheden krijgt de regie te nemen over je volwassen leven in het hier en nu. Onze paarden zijn daarbij het vrije element en kunnen bijvoorbeeld spiegelen, representeren of boodschapper zijn op een andere manier.

Opstelling voor ondernemers, organisaties en teams
Ook binnen het professionele stuk van het leven kan je tegen vraagstukken of knelpunten aanlopen waar je niet verder mee komt. Door middel van een opstelling ontdek je welke (verborgen) dynamieken een rol spelen. Of je nu een eenpitter bent, entrepreneur, onderdeel van een team, werknemer, of leiding geeft: deze vorm van werken is voor jou als je alle goedbedoelde marketingstrategieën en formules even achter je wilt laten en open staat om te ervaren wat er werkelijk speelt, in de onderlaag, in het hier en nu. Samen met de paarden maken we het onzichtbare zichtbaar door middel van een systemisch-holistische opstelling.

Wist je bijvoorbeeld dat dynamieken vanuit persoonlijke systemen (van zowel jezelf als je eventuele werknemers) doorwerken in je bedrijf? En dat er binnen elke onderneming ook sprake is van behoeften rondom binding, ordening en balans, net als binnen je familiesysteem? Je gaat gegarandeerd met nieuwe inzichten en vernieuwde inspiratie naar huis.

Noot: periodiek organiseren we een opstellingendag voor ondernemers, kijk in onze agenda voor de eerstvolgende datum.